IBO: win-win voor werkgevers en werkzoekenden


> ondertitel komt hier

28/09/2020

Werkgevers die werkzoekenden opleiden op de werkvloer via een Individuele Beroepsopleiding (IBO) krijgen de nodige begeleiding en ondersteuning van de VDAB én besparen fors op loonkosten. Werkzoekenden leren on the job, zonder dat ze hun werkloosheidsuitkering verliezen. IBO is een ideale oplossing voor wie snel inzetbare medewerkers zoekt voor vacatures die moeilijk ingevuld geraken.

Opleiding op de werkvloer
Kmo’s en grote ondernemingen kunnen via een IBO-contract zelf werknemers opleiden in een traject van een tot zes maanden. Werkzoekenden zonder ervaring krijgen zo de kans om bij te leren en onmiddellijk mee te draaien in een onderneming, zonder dat ze hun werkloosheidsuitkering verliezen. Meer nog, hij ontvangt bovenop zijn uitkering ook een IBO-premie.

Wie als werkgever een kandidaat wil opleiden via een IBO, kan voor de begeleiding rekenen op de ondersteuning van de VDAB. Ook voor taalondersteuning, bijstand van een tolk voor doven of slechthorenden of ondersteuning bij een gezondheidsprobleem of arbeidsbeperking komt de VDAB tussen.

Voordelig voor werkgevers
Werkgevers die een IBO-contract afsluiten, betalen tijdens de opleidingsperiode geen loon of RSZ-bijdragen voor de cursist. De kandidaat heeft ook geen recht op vakantiegeld, een eindejaarspremie, of gewaarborgd loon bij ziekte. Dat komt omdat de IBO-periode gelijkgesteld wordt met een werkloosheidsperiode. Kiest een onderneming voor een IBO, dan zorgt dat dus voor een serieuze besparing op de loonkosten.

Om de vaste kosten te dekken – zoals dossier- en verplaatsingskosten – betalen werkgevers een vast maandelijks bedrag aan de VDAB. Hoe hoog dat bedrag is, hangt af van het loon dat de kandidaat zou krijgen bij een vaste aanwerving. Ook belangrijk: werkgevers die een IBO-cursist over de vloer krijgen, sluiten voor hem een arbeidsongevallenverzekering en een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af.

Niet alleen financieel zijn er voordelen verbonden aan een IBO. De opleidingsformule zorgt er ook voor dat bedrijven gemotiveerde medewerkers opleiden op maat van hun eigen noden. Het is ook een ideale oplossing voor vacatures die niet ingevuld geraken.

Start to IBO
Alle ondernemingen uit de private of openbare sector en gevestigd in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komen in aanmerking voor een IBO. Wie dat wil, mag zelf een kandidaat voordragen en een IBO-aanvraag indienen via Mijn VDAB. De VDAB kan ook zelf op zoek gaan naar interessante IBO-kandidaten voor een onderneming.

Alleen werkzoekenden die aan volgende drie voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor een IBO:

  • Hij is werkzoekende en ingeschreven bij de VDAB
  • Hij heeft zijn vorige job niet opgezegd met de bedoeling ergens anders een IBO te starten
  • Hij heeft nog niet voor het bedrijf gewerkt.

Wel mag hij er een korte periode als uitzendkracht of als jobstudent gewerkt hebben.

Is er een match tussen een werkzoekende en de onderneming, dan zorgt een VDAB-bemiddelaar voor de opleidingscontracten, een snelle opstart en ondersteuning tijdens het hele IBO-traject. Bij de IBO hoort ook een opleidingsplan, waarin duidelijk staat welke competenties de kandidaat kan ontwikkelen en hoe het bedrijf en de VDAB hem daarbij begeleiden.

Is IBO ook interessant voor jouw onderneming? Onze hr-experts zoeken het graag voor je uit en helpen je bij de aanvraag.

Ik vraag een gesprek over IBO aan met een hr-adviseur