Heeft mijn onderneming recht op een vrijstelling van of korting op de bedrijfsvoorheffing?


> ondertitel komt hier

24/08/2020

Werkgevers hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een fiscale lastenverlaging, in de vorm van een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing. Dat betekent dat ze een deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op het loon van werknemers niet moeten doorstorten naar de fiscus.

Er zijn verschillende mogelijkheden waarbij een onderneming kan genieten van een korting of vrijstelling.

IPA-korting
Kmo’s – zowel vennootschappen als zelfstandigen – kunnen aanspraak maken op een IPA-korting. Hoe groot de korting is, hangt ervan of je onderneming behoort tot de profit- of de non-profitsector.

Profitsector: 0,12% van de bruto bezoldigingen vóór inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen, betaald of toegekend vanaf 1 april 2016. (bron: Vlaio)

Non-profitsector: algemene korting van 1%. Voor werkgevers die voldoen aan de criteria van kleine vennootschap wordt het tarief opgetrokken tot 1,12%. (bron: Vlaio)

Een onderneming wordt beschouwd als een kmo als ze voldoet aan de voorwaarden zoals omschreven in het Wetboek Vennootschappen of het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Voldeed je de voorbije niet aan alle criteria? Ook dan kom je soms toch nog in aanmerking voor een IPA-korting. Twijfel je, neem dan contact op met een van onze hr-experts.

IPA-korting cumuleren met BV-vrijstelling voor starters
Starters kunnen de IPA-korting cumuleren met andere steunmaatregelen, zoals een korting op de bedrijfsvoorheffing. Die korting kan oplopen tot 10% voor kmo’s of zelfs 20% voor micro-ondernemingen. Voorwaarde is wel dat de onderneming niet langer dan 48 maanden ingeschreven is in de KBO.

Ook als je een bestaande onderneming overneemt, kan je van deze vrijstelling genieten.


Vrijstelling BV bij overuren
Overuren uitbetalen is een dure zaak. De fiscus geeft daarom tot 31 december 2020 een fiscale korting op de eerste 180 overuren. Voor de horeca en uitzendsector geldt deze vrijstelling op de eerste 360 overuren.

 

Tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling als corona-maatregel
In juni, juli en augustus 2020 krijgen werkgevers een tijdelijke en gedeeltelijke vrijstelling dan de doorstorting van bedrijfsvoorheffing. Om in aanmerking te komen voor deze specifieke corona-maatregel, moet een onderneming wel aan strikte voorwaarden voldoen.

  1. Tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis
    Tussen 12 maart en 31 mei 2020 heeft de werkgever gedurende 30 ononderbroken en opeenvolgende kalenderdagen werknemers op tijdelijke werkloosheid geplaatst. Niet alle werknemers moeten in die periode werkloos geweest zijn; één afwezige werknemer tijdens 30 opeenvolgende dagen is genoeg.
  2. Geen uitkeringen aan aandeelhouders
    De onderneming mag in de periode van 12 maart tot 31 december 2020 geen uitkeringen betalen aan haar aandeelhouders. Het gaat dan bijvoorbeeld om dividenden, inkoop van eigen aandelen, kapitaalsvermindering of uitkering van liquidatiereserves.
    Er mag ook geen link zijn tussen de onderneming en een vennootschap in een belastingparadijs, of er betalingen aan gedaan hebben.

Let op: werd er toch dividend uitgekeerd in juni? Dan komt de vrijstelling voor de doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het gedrang.

 

Kom jij in aanmerking voor de IPA-korting? Heeft je onderneming recht op een tijdelijke gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing? Onze hr-experts zoeken het graag voor je uit en helpen je met de administratieve verplichtingen.

Ik boek een afspraak met een hr-expert voor advies