Mag je werknemers ontslaan als gevolg van de coronacrisis?


> ondertitel komt hier

29/06/2020

Dat de coronacrisis en de lockdown diepe wonden sloegen in onze economie, wordt stilaan duidelijk. Ondanks alle steunmaatregelen en het systeem van technische werkloosheid wegens overmacht, is het soms onvermijdelijk dat je als werkgever een medewerker moet ontslaan. Maar mag dat wel?

Ontslag tijdens tijdelijke werkloosheid mag, maar…

Laten we meteen duidelijk zijn: Ja, je mag ook tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht een contract beëindigen. Je moet als werkgever dan wel rekening houden met de geldende ontslagregels. We sommen een paar aspecten op die je bij een individueel ontslag best in je achterhoofd houdt.

Voor je overgaat tot een ontslag, onderzoek je best eerst alle andere opties. Is een ontslag écht nodig? Of kan je een medewerker intern verhuizen? Implacement zorgt ervoor dat je talent in je bedrijf houdt én bespaart je de extra kosten van een ontslag (en een eventuele nieuwe aanwerving).

Ga je tóch over tot ontslag, hou dan zeker rekening met de nieuwe regelgeving rond opzegtermijnen bij ontslag in combinatie met corona-gerelateerde werkloosheid. Aanvankelijk werd de opzegtermijn bij ontslag niet geschorst wanneer een werknemer tijdelijk werkloos was wegens corona-overmacht. Het gevolg? De werknemer kreeg een lager inkomen tijdens de opzeg: de uitkering van de RVA.

Deze wetgeving veranderde op 22 juni 2020. Sindsdien schorst de tijdelijke corona-werkloosheid de opzegtermijn wél (voor alle opzegtermijnen met ingang van 1 maart 2020) zodat een werknemer recht heeft op zijn normale loon bij opzeg.

Spreid individuele ontslagen om collectief ontslag te vermijden

Zit je onderneming echt in de problemen en vrees je voor een collectief ontslag, dan kan je ervoor kiezen om individuele ontslagen te spreiden. Hou er dan wel rekening mee dat het engagement en vertrouwen van je medewerkers daardoor een serieuze deuk kan krijgen, omdat ze doorheen een lange periode van onzekerheid moeten. Wil je dat vertrouwen terug opbouwen, zal daar heel wat tijd voor nodig zijn. Sociaal overleg is ook in zulke situaties zeer belangrijk.

Outplacement?

Is een ontslag de enige oplossing, dan zal je als werkgever outplacement moeten overwegen. Zelfs als je daar niet wettelijk toe verplicht bent, kan je toch beslissen om outplacement aan te bieden. Het doel ervan: je medewerker professioneel laten ondersteunen zodat die opnieuw een plek vindt op de arbeidsmarkt.

Outplacement aanbieden heeft voor jou als werkgever wel wat voordelen. Niet alleen ben je er zeker van dat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen rond ontslag, het draagt ook bij tot een positief imago – zowel bij je eigen werknemers als naar de buitenwereld.

Ook voor een medewerker is outplacement interessant. Naast psychologische ondersteuning, biedt het ontslagen werknemers ook de kans om de balans op te maken van hun professioneel leven en eventuele nieuwe keuzes te maken.

Wil je een contract beëindigen met een medewerker en wil je er zeker van zijn dat alles correct verloopt? Heb je vragen over individueel of meervoudig ontslag? Ben je op zoek naar een alternatief zodat je een werknemer toch in dienst kan houden? Met al je vragen over ontslag kan je terecht bij de experts van hr-advies.be. Zij adviseren en begeleiden je graag op een duidelijke en persoonlijke manier.

Ja, ik boek een kennismakingsgesprek met een hr-expert